Can-Am ATV

Passionerade förare väljer ett fordon mer än bara efter motorstorlek och pris. Det handlar om att varje komponent på maskinen ska arbeta tillsammans för att minska vikten, optimera effekten och förbättra köregenskaperna och prestandan. Vi kallar detta ”Total Performance Package” vilket är något som skiljer våra fordon från andra.

Modeller 2018

Can-am Traxter HD8TRAXTER PRO

dsDS 90

dsxDS X 90

2018 Can-am Outlander MAX 450L DPS T3OUTLANDER 450 MAX DPS T3

2018 Can-am Outlander 570 PRO T3OUTLANDER 570/1000 PRO T3

2018 Can-am Outlander MAX 650+1000OUTLANDER 650/1000 MAX PRO T3

2018 Can-am Outlander 570 MAX PROOUTLANDER 570 MAX PRO T3

2018 Can-am Outlander 450 PRO T3OUTLANDER 450 PRO T3

2018 Can-am Outlander 650 PRO T3OUTLANDER 650 PRO T3

2018 Can-am Outlander 6x6 650 T3
OUTLANDER 6×6 DPS T3

2018 Can-am Outlander MAX XT-P T3 1000
OUTLANDER MAX XT-P 1000 T3

2018 Can-am Outlander XMR 570 Light
OUTLANDER 570 XMR LIGHT